Ara a Veritas

Aconseguim tenir una petjada de carboni neutra

Des del primer dia, a Veritas tenim un compromís inequívoc amb la sostenibilitat, per aquest motiu ens avancem gairebé tres dècades a l’objectiu climàtic europeu i aconseguim tenir una petjada de carboni neutra.

 Aconseguim tenir una petjada de carboni neutra - Ara a Veritas

Europa ho té clar: per al 2050 s’ha compromès a ser la primera zona climàticament neutra. Per aconseguir-ho, d’ara al 2030 es preveu reduir les emissions en almenys un 55% respecte dels nivells del 1990. Aquesta mesura pretén mitigar les emissions de gasos d’efecte hivernacle (d’ara endavant, GEH), limitant l’augment de la temperatura global del planeta a no més de 1,5 °C.

Veritas s’avança gairebé tres dècades a l’objectiu de compensació climàtic europeu

A Veritas portem a l’ADN ser una empresa d’impacte positiu i, per tant, tenim molt en compte la petjada que genera la nostra activitat. Per això, després d’un rigorós treball de reducció de la petjada de carboni, vam aconseguir el 2021 una reducció del 50% de les nostres emissions respecte al 2015. Aquest assoliment està alineat amb l’objectiu de la Unió Europa per al 2030.

A més, hem aconseguit la neutralitat en carboni compensant la nostra petjada del 2021 de 1.642 tones de CO2 a través de la compra de crèdits de carboni del programa marc de la Generalitat de Catalunya, amb la qual cosa ens avancem gairebé 30 anys als objectius marcats per al 2050 per la Unió Europea.

Com a empresa transformadora, volem deixar el món millor del que ens l’hem trobat. Por això és necessari actuar, sent part de la solució i no del problema.

Silvio Elías, fundador de Veritas

Reducció de la petjada de carboni

Des del 2015 i malgrat un creixement del 77% de la seva superfície de venda, Veritas va aconseguir reduir la seva petjada de carboni en un 50% el 2021 gràcies a un exigent pla de mesures de millores ambientals:

 • Millora de l’eficiència energètica.
 • Obtenció del 100% de l’energia de fonts renovables.
 • Utilització de vehicles elèctrics en algunes zones de repartiment.
 • Recuperació i emmagatzematge dels gasos refrigerants per als sistemes de climatització, que es van substituir per alternatives més sostenibles.
 • Desenvolupament de projectes d’economia circular per allargar la vida dels envasos que posen al mercat, així com la reducció dels residus que es generen a conseqüència del consum dels seus productes.
 • Coordinació d’una gestió diferenciada dels residus.
 • Millora dels sistemes de logística i distribució de mercaderies.
Aconseguim tenir una petjada de carboni neutra- Ara a Veritas

El mesurament estàndard de la petjada de carboni es divideix en tres abastos:

 • L’abast 1, que fa referència a totes aquelles emissions directes, controlades o gestionades directament per l’empresa.
 • L’abast 2, que són aquelles emissions generades de manera indirecta i associades a l’electricitat.
 • L’abast 3, que fa referència a totes les altres emissions indirectes que pugui generar l’activitat de l’empresa.

Tal com es pot observar a la imatge, a Veritas la reducció més gran de l’impacte s’ha generat en l’abast 2, ja que s’ha aconseguit tenir emissions nul·les gràcies a l’obtenció d’energia 100% de fonts renovables.

Circular Carbon, consultoria d’innovació en economia circular, mesura i acompanya el procés de millora constant de l’impacte ambiental de Veritas des del 2015.

Compensació de la petjada de carboni

Encara que treballem per reduir la petjada de carboni any a any, sabem que no és suficient i és imprescindible mitigar els efectes negatius que l’activitat de l’home genera en el planeta.

 Aconseguim tenir una petjada de carboni neutra - Ara a Veritas

Per això i amb el clar objectiu de compensar la petjada de carboni al territori on es genera la seva activitat, a Veritas hem comprat crèdits de carboni dins del programa marc de la Generalitat de Catalunya, gestionat conjuntament amb l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic.

Aquest programa té com a finalitat impulsar projectes de reducció d’emissions GEH d’organitzacions que duen a terme una labor social a Catalunya. SENDECO2, empresa dedicada a la compravenda de drets d’emissió per compte propi, ha avalat aquesta compensació dins del programa de l’administració pública pertinent. A Veritas hem compensat en aquest procés la nostra petjada de carboni del 2021, auditada pel programa d’Acords Voluntaris de la Generalitat de Catalunya.

El nostre propòsit és oferir una alimentació ecològica saludable basada en un model de negoci, al seu torn, saludable per a les persones i el planeta. No podem ni volem esperar al 2050. Només volem generar impactes positius.

Silvio Elías, fundador de Veritas

Contingut relacionat

 • Ara a Veritas

A Veritas tenim un clar compromís amb la sostenibilitat

Més enllà de proveir les llars amb productes saludables i...

 • Ara a Veritas

Artesana, la barra de pa amb menys petjada de carboni

La barra de pan Artesana Veritas es la barra de...

 • Ara a Veritas

Veritas aconsegueix reduir un 50% la seva petjada de carboni

A més de treballar per portar una alimentació saludable i...

 • Ara a Veritas

Instal·lem plaques solars al nostre centre logístic i a les nostres botigues

Instal·lem plaques solars al centre logístic de Lliçà d’Amunt i...