Bases per a la campanya pluja de regals
Ecoveritas, SA, domiciliada a Barcelona, carrer Diputació, número 239, 08007, i amb CIF A62772629, du a terme la campanya “A l’octubre pluja de regals”, durant el mes d’octubre del 2020.   I. OBJECTIU La promoció s’organitza amb la finalitat de premiar la fidelitat dels nostres clients regalant articles per compres superiors a quinze (15) euros en totes les botigues físiques Veritas i Ecorganic. Aquesta promoció no inclou la botiga online.   II. PERÍODE El període de participació en la promoció serà de l’1 al 31 d’octubre del 2020 o fins que s’esgotin les existències (170.000 productes repartits entre totes les botigues Veritas).   III. PARTICIPANTS Tindran dret a participar en la promoció “A l’octubre pluja de regals” tots els compradors a partir dels 18 anys que tinguin un tiquet de compra de quinze (15) euros o superior. No poden participar en el sorteig els treballadors de Veritas ni empreses del grup.   IV. MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ Cada compra en una botiga Veritas per un import igual o superior a quinze (15) euros dona dret a un regal, que serà lliurat per un empleat Veritas o Ecorganic. Els regals no es podran canviar ni per un altre regal ni pel seu import en metàl·lic. A la caixa no es dividiran les compres d’un mateix usuari per tenir més d’un tiquet de compra que doni dret a més d’una tirada a la ruleta.   V. DIFUSIÓ DE LA PROMOCIÓ La promoció es donarà a conèixer per cartelleria, a la nostra pàgina web i en publicitat online.   VI. DADES PERSONALS No es recaptaran dades personals de cap mena per a aquesta promoció.   VII. ACCEPTACIÓ DE LES BASES La participació en la promoció implica l’acceptació d’aquestes bases pels interessats.