Nutrició i ciència

Estudis científics sobre ingredients presents en els desodorants

Recopilació d’estudis científics sobre ingredients presents en els desodorants: sals d’alumini, ftalats, parabens, fragàncies sintètiques, triclosan. Estudis científics sobre ingredients presents als desodorants - Veritas

Estudis científics sobre ingredients presents en els desodorants

Entre les substàncies que poden formar part de la composició dels desodorants n’hi figuren algunes com sals d’alumini, ftalats, parabens, fragàncies o triclosan. Són substàncies que han estat associades per estudis científics, amb més o menys grau d’evidència, amb diversos tipus d’efectes tòxics. Hi ha cert grau de preocupació a causa de les investigacions científiques que, des de fa temps, han mostrat una associació entre l’ús de desodorants i un increment del risc de patir càncer de mama. Una d’aquestes, per exemple, relacionava el fet que les dones haguessin fet servir productes antitranspirants amb més intensitat amb el fet que haguessin estat diagnosticades de la malaltia a una edat més primerenca. Tal com mostren alguns estudis científics, existeixen uns compostos de coneguda genotoxicitat que podrien afavorir una inestabilitat genètica més gran precisament a les zones exteriors de la mama, les més properes a l’aixella. Una inestabilitat en els gens que podria propiciar el desenvolupament tumoral.

Sals d’alumini

Les sals d’alumini són substàncies que s’empren en els desodorants pel seu efecte antitranspirant. Diverses investigacions científiques han associat l’alumini amb efectes genotòxics, bé sigui alterant l’ADN o causant efectes epigenètics. A més, investigacions fetes amb cultius de cèl·lules mamàries han mostrat que aquestes es poden convertir en canceroses en exposar-se al clorur d’alumini en concentracions baixes i, que aquesta substància i el clorhidrat d’alumini poden incrementar la mobilitat cel·lular, la qual cosa podria afavorir la migració tumoral. Un estudi va trobar una associació entre el grau d’ús a llarg termini de productes cosmètics en aixelles i un risc més alt de càncer de mama. Es va comparar 209 dones amb càncer de mama, amb la mateixa quantitat de dones sense aquesta malaltia. També es va mesurar la concentració d’alumini en 100 dels casos i 52 dels controls. L’ús d’aquests productes estava associat amb una presència més alta d’aquest metall. La conclusió va ser que el nivell d’ús de productes cosmètics a les aixelles estava significativament associat amb el risc de càncer de mama. Aquelles dones que reportaven usar desodorants diverses vegades al dia abans dels 30 anys tenien un OR de 3.88. És a dir, prop de tres vegades més risc. * Alguns desodorants naturals utilitzen sals d’alumini en forma de Potasium Alum, que no taponen perquè són molècules més petites que les sals d’alumini convencionals o zirconi com Aluminum Chlorohydrate, Aluminium zirconium pentachlorohydrate.

Ftalats

Diverses investigacions mostren com els desodorants poden ser una de les possibles fonts d’exposició de les dones als ftalats. Així, per exemple, un estudi mostrava que la mitjana de presència de metabòlits de ftalats en l’orina de les dones era molt més alta entre aquelles que feien servir una sèrie de productes –entre els quals figuraven desodorants– que entre les que no els feien servir.

Parabens

Un altre dels grups de substàncies sintètiques que la literatura científica ha associat amb el càncer de mama i que poden estar presents en els desodorants són els parabens, utilitzats com a conservants. Per exemple, els científics han trobat concentracions de sis d’aquestes substàncies en prendre mostres de teixits de càncer de mama. A més, altes concentracions de n-propylparaben han estat mesurades en el quadrant del pit més proper a l’aixella, que és la zona en què es detecta la proporció més alta de càncers de pit. Un o més parabens van ser detectats en 159 de les 160 mostres de desenes de teixit de càncer de mama i en un 60% es van trobar els cinc parabens mesurats. Algunes investigacions suggereixen que substancies com methyl-, proptl- i butyl-paraben, tant aïlladament com en combinació, podrien tenir un paper en l’increment de risc. També, que podrien contribuir al creixement de tumors existents.

Fragàncies

Un altre dels grups de compostos presents en els desodorants són les fragàncies. La indústria de les fragàncies utilitza unes 400 substàncies químiques diferents, bona part d’aquestes sintètiques. S’ha denunciat que dins de les llistes de substàncies emprades figuren substàncies problemàtiques vinculades per la literatura científica a una sèrie de possibles problemes, entre els quals hi ha la disrupció endocrina i el càncer.

Triclosan

El triclosan és un agent microbià que ha estat associat amb l’efecte d’alteració hormonal i podria estar vinculat al càncer de mama segons algunes investigacions. S’ha constatat que els nivells de triclosan en la llet materna es poden veure incrementats per l’ús de cosmètics a les aixelles, la qual cosa representaria una via directa d’exposició a través de la pell cap als teixits subjacents.