Pla Resposta COVID-19

A Veritas tenim el propòsit de cuidar la salut i la qualitat de vida de les persones i del planeta. Per aquest motiu, hem preparat un conjunt de mesures d’ajuda per mitigar les dificultats socials i econòmiques de les famílies a conseqüència de la Covid-19.

PLA RESPOSTA COVID-19

Per ajudar les famílies i els col·lectius de la comunitat que més ho necessiten, revertim el 100% dels ingressos nets addicionals i no previstos generats durant el període de confinament, els quals ascendeixen a 518.000 €.

Durant el període de confinament, especialment durant els primers dies, les llars han fet compres superiors al gruix habitual, a causa de la impossibilitat d’anar a bars i restaurants, així com a l’obligada presència al migdia de tots els escolars a casa.

A qui va destinat?Com a reconeixement al gran esforç i la responsabilitat assumida durant aquest període, els treballadors van rebre una bonificació a la nòmina del mes de març per un import total de 120.000 €.


Hem posat a la disposició dels nostres proveïdors una línia per anticipar pagaments per valor d’1 milió d’euros per facilitar la liquiditat.


Emissió de xecs bescanviables a través de l’app Verita

1r Xec Resposta disponible a partir de l’11 de maig pel valor del 7% de les compres acumulades del 13/03 al 03/05. L’import del xec serà màxim de 30€.

2n Xec Resposta disponible a partir del juliol pel valor del 5% de les compres acumulades de l’11/05 al 30/06.

L’import dels xecs no bescanviats es convertirà en quilos de menjar destinats a entitats socials.

Condicions

Famílies nombroses i monoparentals. Famílies nombroses i monoparentals. Incrementem el descompte per les seves compres d’un 5% al 10%.
* Aplicable a totes les botigues Veritas i a la shop online*

Condicions


Reforcem la col·laboració amb les entitats socials a través d’ajudes directes i accions d’acompanyament nutricional.


PLA RESPOSTA COVID-19

Sabem que probablement amb aquest pla de resposta no arribem a tot ni a tothom, però sentim que és la nostra manera de contribuir, perquè estem convençuts que la suma de tota acció, per petita que pugui semblar, al final és una valuosa ajuda i una mica d’oxigen per a moltes llars.

CONDICIONS PLA RESPOSTA COVID-19

Emissió de xecs bescanviables a través de l’app Veritas

1r Xec Resposta disponible a partir de l’11 de maig

2n Xec Resposta disponible a partir del julio


El càlcul de l’import dels xecs s’efectua a través de les compres fetes amb l’app Veritas i a la shop online.

L’aplicació dels xecs correspondrà al canal de compra:

Compres fetes únicament a les botigues físiques:
Els xecs es rebran i es bescanviaran a través de l’app Veritas a les botigues físiques.

Compres fetes únicament a la shop online:
Els xecs es rebran a través de correu electrònic i es bescanviaran al moment de compra a www.shop.veritas.es.

Compres fetes als dos canals: botigues físiques i shop online.:
Els xecs es rebran i es bescanviaran a través de l’app Veritas a les botigues físiques.

Increment del descompte per a família nombrosa i monoparental del 5% al 10
Descompte aplicable a partir de l’11 de maig per a totes les compres a botigues físiques i a la shop online.

Botigues físiques
El descompte s’aplicarà a totes les compres fetes a les botigues físiques mostrant el carnet de família nombrosa o monoparental.

Shop online
Perquè el descompte s’apliqui a la compra online, s’haurà de fer la compra a través del correu electrònic amb el qual s’ha donat d’alta a l’app Veritas.

Per disposar del descompte de família nombrosa i monoparental, cal:
1. Donar-se d’alta a l’app Veritas o a la shop online.
2. Omplir el nostre formulari de contacte i adjuntar una foto del carnet de família monoparental i família nombrosa.
Nosaltres trigarem entre 2 i 4 dies a fer la gestió.