Refrescos al natural per soportar les altes temperatures de l’estiu que afavoreixen la sudoració i, per tant, la deshidratació. Per evitar-ho cal beure una quantitat suficient d’aigua i altres líquids. Una opció molt saludabe la tenim en els refrescos ecològics, que a més de ser deliciosos i calmarla set aporten vitamines i minerals, entre altres beneficis.