La gran diversitat de la producció ecològica satisfà la creixent demanda del consumidor veg+a i, contínuament, proposa novetats que faciliten una alimentació sòlida, saludable i sense mancances. Descobreix les nostres propostes més innovadores en el món vegà!

Gairebé tots els vegans saben que és imprescindible tenir una especial cura de la seva alimentació a fi d’assegurar l’btenció de certs nutrients i que sigui equilibrada. Per tant, és fonamental saber quins són els aliments més rics en aquests nutrients i com s’han de cuinar.