Amb diferents matisos, la pell del rostre tendeix a mostrar una coloració predominant que, segons el diagnòstic oriental, és indicativa del que passa a l’interior del cos. A través d’una alimentació adequada podem restituir el bon funcionament del nostres òrgans i aconseguir un color saludable, com el resultat del correcte equilibri energètic.