La constitució de les persones ve determinada per l’herència genètica i no canvia al llarg de la vida. Segons el diagnòstic oriental hi ha dos tipus de constitució: la yin, que veiem en persones primes, fràgils i de línies allargades, i la yang, de cos més robust, ossada gran i aspecte més quadrat.  

Descobreix què diuen les celles de la teva personalitat segons el diagnòstic oriental. Les celles són molt expressives i mostren la naturalesa interior de les persones; tant de fortalesa física com de la personalitat. T’expliquem quines són les seves característiques principals i com pots servir-te dels trets per millorar la teva salut i benestar.

El refranyer no s’equivoca: la cara és el mirall de l’ànima. Però també ho és del cos, ja que al mirar-nos el rostre podem obtenir molta informació sobre l’estat del nostre organisme. Aprèn a descobrir què denoten certs trets físics, la manera de llegir el seu significat i oferir claus per millorar la salut a […]