Cru o cuinat. La moda de la dieta raw està arrasant, però genera algunes confusions sobre la cocció dels aliments que, portades a l’extrem, poden causar deficiències. Descobreix quina és la millor combinació.