La llengua reflecteix el nostre estat de salut i observar-la és fonamental en tota avaluació mèdica. És molt sensible i qualsevol alteració de l’organisme repercuteix en el seu aspecte ràpidament, ja que tots els òrgans manifesten la seva condició a través de la llengua. Per aquest motiu és un mètode mil·lenari de diagnòstic estretament lligat […]

Descobreix què diuen les celles de la teva personalitat segons el diagnòstic oriental. Les celles són molt expressives i mostren la naturalesa interior de les persones; tant de fortalesa física com de la personalitat. T’expliquem quines són les seves característiques principals i com pots servir-te dels trets per millorar la teva salut i benestar.