L’equilibri àcid-alcalí

L’equilibri àcid-alcalí és essencial per al bon funcionament dels processos vitals. El medi intern ha de ser lleugerament alcalí, perquè un excés d’acidesa té una acció agressiva sobre l’organisme. Per aconseguir el punt exacte d’harmonia cal saber quins són els aliments àcids i quins els alcalins; per així poder revisar els nostres hàbits alimentaris. L'equilibri àcid-alcalí - Veritas Continue reading “L’equilibri àcid-alcalí”

La importància del pH per equilibrar l’organisme

Pràcticament tothom ha sentit a parlar del pH del sabó que utilitzem per dutxar-nos, però el que pot ser que no sàpigues és que tenir un pH del cos equilibrat és fonamental per trobar-se bé. L’estrès, la manca d’exercici i els mals hàbits alimentaris fan abaixar el pH de la sang i poden donar lloc a malalties. Per això, mantenir un pH per sobre de 7 o alcalí és la millor garantia de salut. La importància del pH per equilibrar l'organisme - Veritas Continue reading “La importància del pH per equilibrar l’organisme”