Segons la macrobiòtica, la base d’una alimentació equilibrada la constitueixen principalment els cereals, ja que són una font d’energia imprescindible.