Investigadors alemanys han demostrat que el glifosat, un dels herbicides més utilitzats, pot destruir l’equilibri de la microbiota, ja que mentre que els bacteris beneficiosos es veuen molt perjudicats els patògens són resistents a la seva acció.

La dieta és la principal via d’exposició dels nens a determinats pesticides i gràcies a l’alimentació ecològica se’n pot reduir la presència a l’organisme a nivells indetectables.

La presència de residus de pesticides en els aliments és la principal preocupació dels europeus en relació amb la seguretat alimentària. Un 48% dels europeus i un 40% dels espanyols consideren probable o molt probable que el menjar pugui perjudicar la seva salut.

Els pesticides alteren la microbiota intestinal, i poden provocar diferents malalties com inflamació intestinal, fatiga crònica, obesitat i al·lèrgies, segons un estudi publicat per la Universitat de Picardia Jules Verne.

Els pesticides poden causar al·lèrgies alimentàries, segons la investigació Al·lèrgies alimentàries associades a l’exposició a pesticides diclorofenoles (Montefiore Medical Center, Nova York, 2012). Els diclorofenoles són un dels pesticides més utilitzats actualment i el seu ús excessiu es relaciona amb la creixent incidència d’al·lèrgies alimentàries en les societats occidentals.

Els beneficis dels aliments ecològics són notables, segons un estudi realitzat per la Universitat de Newcastle (Regne Unit), basat en la revisió de 343 investigacions científiques (British Journal of Nutrition, 2014).

Diferents estudis científics revelen que els obesògens són un dels factor responsables de l’obesitat. Estem parlant dels disruptors endocrins, als quals quedem àmpliament exposats mitjançant els plàstics, els envasos, els pesticides… La millor manera d’evitar-los és consumir aliments ecològics, sobretot, fruites i verdures, dos dels productes més exposats a pesticides i químics en la agricultura […]