L’estrès és una reacció defensiva física i mental del nostre organisme per afrontar un ambient desfavorable, i hi ha investigacions recents que han comprovat les relacions entre l’estrès i l’alimentació. Una de les principals recomanacions dels experts és menjar de manera equilibrada, triant els nutrients adequats i evitant els aliments que poden accentuar l’estrès.